نیر محمدی نیر محمدی
-
0
  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • معماری و عمران
حق مشاوره مهندسان معمار استان

حق مشاوره مهندسان معمار استان

شنبه 01 آذر 99

حق مشاوره مهندسان معمار استان آذربایجان شرقی

حفظ شان و منزلت مهندسی

ماده ۱: تعرفه مشاوره مهندسان معمار جهت مشاوره در محل دفتر برای هر نیم ساعت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال می باشد.

ماده ۲: تعرفه مشاوره مهندسان معمار در صورتیکه ارائه مشاوره مستلزم عزیمت به محل پروژه باشد برای هر بازدید تا سقف ۱ ساعت

چنانچه حوزه فعالیت و یا محل اقامت قانونی مهندس معمار باشد، مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد.

ماده ۳: حق مشاوره در خارج از حوزه فعالیت و یا محل اقامت قانونی مهندس معمار برای هر یک ساعت حضور مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
▪ تعرفه فوق با هدف ارج نهادن به شأن و منزلت مهندسی، تحویل اعضاء گرانقدر انجمن صنفی می گردد.

▪شایان به توضیح است تعرفه مشاوره براساس هزینه های تنخواه گردان دفتری و سایر هزینه های بالاسری تعیین شده است.

▪همچنین در خصوص بند ۳ منظور از بازدید از سایت پروژه در داخل استان بوده و برای پروژه های خارج از استان هزینه ها متناسب با
فاصله، زمان و نیاز به اقامت شبانه و ... هزینه ایاب ذهاب با توافق بین کارفرما و مهندس معمار بصورت درصد افزایشی به حق الزحمه
موضوع این بند اضافه خواهد شد.
.

شناسه خبر : 8412543

فعلا نظری برای این خبر ثبت نشده است.