#ساختمان جماران
انتظار داریم با یاوه گویان شهرداری و شرکت تعاونی مسکن جماران برخورد مناسب انجام گیرد
انتظار داریم با یاوه گویان شهرداری و شرکت تعاونی مسکن جماران برخورد مناسب انجام گیرد

عصر است و خیابان شلوغ و صداها درهم بر هم، یکی فریاد می زند بالأخره حق به حقدار رسید... یکی فریاد می زند تکلیف این پنج طبقه اضافی چه می شود؟!!... یکی فریاد می زند گناه ما چیست که باید تاوان تخلفات سوءاستفاده کنندگان و طمعکاران شورای وقت و شهرداری را بدهیم؟!... و ۱۰۰ ها فریاد دیگر که همگی نشان از تضییع حقوق جمعی از ساکنان برج ۱۵ طبقه سر به فلک کشیده، و تراژدی تلخ اش را داشتند و دارند... رفته رفته، صداهای شکستگی شیشه ها و‌ پرتاب وسایل داخل مغازه ها نیز بر مطالبه های فریاد گونه اهالی اضافه می شود... در گوشه ای ایستاده، و ماجرا را از دور نظاره می کنم... آری خبر از اجرای حکم تخریب هشت باب مغازه است و شکایت از بی توجهی های شهرداری نسبت به اجرای بهنگام حکم و اعتراض به خیانت های اعضایی از سوءاستفاده کنندگان شورای وقت... ۲، ۳ساعتی منتظر می مانم تا اوضاع و احوال، رنگ آرامش به خود گیرد... بالأخره زمان فرا می رسد و چیستی، چرایی و چگونگی این حال پریشان اهالی و همهمه ساری بر خیابان را از زبان جمعی از اعضای هئیت امنای این برج بلا دیده، جویا می شوم. شرح ما وقع را از زبان ساکنان برج سما جویا شده، و چنین به تصویر قلم در می آورم....

1399/06/04 -