انتخابات مجلس یازدهم

گزارش تصویری شهریاران از شعبات رای گیری یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی مورخه 98/12/02

عکس: نیر محمدی کلهر

11:36:38 - 1398/12/03