خانه های ویلایی در کوی ایتالیایی

کوی ایتالیایی ها، تلفیقی از فرهنگ‌ایرانی و اروپایی که جاذبه ای متفاوت در بافت شهر است، تاریخی است که گویا آنقدر ها هم تاریخی نیست که بتوان مانع از ویرانگی آن شد، خونش به اندازه کافی رنگین نیست، قدمتش میراثی نیست و از حیث ملاک هایی که نمیدانم چیست، خانه ها "فقط یک ساختمان معمولیست!"

 عکاس: نیر محمدی

13:13:53 - 1399/02/18