هوای کللانشهر تبریز همچنان در شرایط ناسالم


معاون محیط زیست انسانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:
میانگین شاخص هوای تبریز در 24 ساعت گذشته 107 بوده و برای سالمندان ، بیماران قلبی- ریوی، بانوان باردار و کودکان ناسالم است
با توجه به آلودگی هوا، با تصویب کارگروه کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز، مدارس این شهر امروز در همه مقاطع تعطیل شد.

16:45:48 - 1398/09/25