نیر محمدی نیر محمدی
-
0
راه اندازی بازارچه های محلی در مناطق و ساماندهی و طراحی کیوسک ها

راه اندازی بازارچه های محلی در مناطق و ساماندهی و طراحی کیوسک ها

شنبه 17 خرداد 99

ابراهیم محمدی، مدیرعامل سازمان میادین و سازماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز با حضور در پایگاه خبری تحلیلی شهریاران نیوز در خصوص اهداف وبرنامه های این سازمان گفت:
توسعه شهرها همواره با ایجاد مشاغل جدید همراه است و تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان یکی از اهداف برنامه ریزان شهری است، در این خصوص چگونگی خدمات رسانی به برنامه ریزی مدیران و مسئولان شهری وابسته است.

وی در ادامه افزود:
کلانشهر تبریز تعداد زیادی از انواع کیوسکها را در خود جای داده است. در این زمینه راه اندازی بازارچه های محلی در مناطق و نیز توسعه و افزایش کیوسکهای سطح شهر به چند مورد از پارامترها و شاخصهای عملکردی از جمله محدوده و حوزه استقرار، شاخص نوع فعالیت، شاخص زمان فعالیت و ... بستگی دارد، در هر حال سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری می کوشد با تعامل بیش از پیش با سایر دستگاه های همسو در این امر با اعمال برنامه های نظارتی در حوزه فنی و اجرایی خود به اهداف و سیاستهای ترسیم شده خود در سطح شهر نزدیک تر شود.
  روکراسی اداری دست و پاگیر است!
ابراهیم محمدی در ادامه با اشاره به بروکراسی های غیر ضروری اداری، آنها را موانعی برای پیشبرد اهداف و تحقق برنامه ها دانست و افزود:
تحقق اهداف ترسیم ‌شده نیازمند کاهش قوانین دست و پاگیر اداری است و برای بهره مندی درست از ظرفیت ها و پتانسیل های شهری باید برخی قوانین که بعضا برگرفته از سلیقه های شخصی است، حذف گردد.
 لزوم دقت نظر در مطالعات  طرحهای شهری  اگر مطالعات طرح ها به درستی انجام نشود، پروژه ها به خطر می افتند!
مدیرعامل سازمان میادین شهری با تاکید بر لزوم دقت نظر در انجام مطالعات مربوط به طرح های شهری گفت:
برای اینکه طرح ها به منصه عمل و اجرا نزدیکتر شود و جزئیات نیز روشن تر گردد، مطالعات در این زمینه باید با دقت نظر بیشتری انجام گیرد و شالوده ای منسجم و بر اساس اطلاعات عینی و عملی شکل گیرد، در غیر این صورت پروژه ها هم به خطر می افتند! هم چنین با بررسی ها و مطالعه دقیق تر ساز و کار مدیریت شهری هم برای کنترل و نظارت بر فضاهای شهری تکمیل می گردد.
شهریاران نگاهی تخصصی به مسائل شهری و نماد سلامت رسانه است
ابراهیم محمدی در پایان ضمن قدردانی از رسانه شهریاران نیوز، شهریاران را نگاه تخصصی در زمینه مسائل شهری و نماد سلامت رسانه دانست و افزود:
یکی از رسالتهای مهم پایگاه های خبری ارتقاء و ترویج  فرهنگ‌ شهروندی و شهرنشینی است، شهریاران نیوز در این زمینه قدم های استواری برداشته و نیز در راستای حل معضلات شهری با تلاش های موثر خود در شهرمان می درخشد.

شناسه خبر : 4228226

فعلا نظری برای این خبر ثبت نشده است.