سارا حمزه زاده سارا حمزه زاده
-
0
نشست آموزشی و توجیهی برای معماران و استادکاران در راستای صیانت از الگوهای معماری سنتی

نشست آموزشی و توجیهی برای معماران و استادکاران در راستای صیانت از الگوهای معماری سنتی

شنبه 07 دی 98

به گزارش شهریاران نشست آموزشی و توجیهی برای معماران و استادکاران در راستای صیانت از الگوهای معماری سنتی صبح روز پنج شنبه در مورخه 98.10.5 در سالن همایش موزه آذربایجان برگزار شد.
 

در ابتدای نشست "علیرضا قوچی" معاون میراث فرهنگی استان هدف از برگزاری این نشست را افزایش کیفیت مرمت ابنیه تاریخی استان عنوان کرد و گفت:
دو موضوع مهمی که در بحث مرمت مطرح است؛ تعهد به بنای تاریخی و ادامه دار کردن سیستم استاد شاگردی میباشد که یکی از فرهنگ های اصیل ایرانی به شمار میرود، که اکنون متاسفانه به فراموشی سپرده شده است، رعایت این دو موضوع است که میتواند به مرمتی ایده آل منجر شود.
او گفت: از سال ۹۷ وجود مهندس معمار و باستان شناس را به عنوان ناظر در کارگاه الزامی کرده ایم ولی با این حال از سال جدید نظارت را جدی تر دنبال خواهیم کرد، چرا که مبایست شانیت و اصالت یک بنای تاریخی حفظ شود.

در ادامه "مرتضی آبدار" مدیر کل سازمان میراث فرهنگی استان با اشاره به اهمیت ویژه روح معماری در بناهای قدیمی، سیستم استاد شاگردی را مهم شمرد و اظهار داشت:
جهت احیای این فرهنگ، دوره های آموزش تخصصی برای معماران، استادکاران و سرپرستان کارگاه ها برگزار و همه هزینه های مربوط به این امر را متقبل خواهیم شد.

 

شناسه خبر : 2565958

فعلا نظری برای این خبر ثبت نشده است.