نیر محمدی نیر محمدی
-
0
نون و القلم و مایسطرون

نون و القلم و مایسطرون

یکشنبه 15 تیر 99

روز قلم بهانه ای است برای تقدیر از اصحاب قلم، پاسداران از حریم قلم و تمامی نگارندگانی که با پروردگار عالمیان عهده بسته اند در مقابل ظلم ها صبر نکنند و قلمشان عهده دار رسالتی باشد که کلمات حق را روی صفحات سفید جاری می نماید.

 به گزارش شهریاران ، به نقل از یکی از تفاسیر سوره قلم، نقش قلم از نقش زبان، شمشیر، درهم و دینار، شهرت و فرزند بیشتر است، زیرا قلم تجربه قرنها را به هم منتقل می کند و فرهنگ را رشد می دهد، افراد را با قلم می توان خواب یا بیدار کرد و ملتی را می توان با قلم عزیز یا ذلیل کرد. قلم یک فریاد ساکت است و یک سند رسمی و گزارشگر تاریخ است.
ساحت قلم پاک است و نباید دانسته یا به خطا، به ناحق آلوده گردد لذا آنکس که قلم به دست می گیرد و می نگارد باید شایسته باشد، بیشتر از همگان بخواند، بداند و جستجو نماید و در تقدیس قلم همین بس که خداوند به آنچه نوشته می شود سوگند یاد کرده و نه به آنچه گفته می شود.

رسانه ها به عنوان نگارندگان حق رسالت سنگینی بر دوش دارند؛ باید نسبت به مسائل روز آگاه تر از همه باشند و در عین حال برای روشن کردن مسیر پیش رو تاریخ را همچون درسی گرانبها به یاد بسپارند. امید است در راه ادای دین به مردمان و جوامع، قلم همواره در دست اهلش باشد تا بتواند نقش موثری در روشن ساختن مسیر برای جامعه ایفا کند.

مرحوم آل‌احمد در دهه چهل در یکی از کتاب‌هایش می‌نویسد:« زینهار تا کلام را به خاطر نان نفروشی و روح را به خدمت جسم در نیاوری؛ اگر می‌فروشی، همان بهْ که بازوی خود را، اما قلم را هرگز!.»

روز قلم بر تمامی صاحبان اندیشه که کلمات را در راستای تعالی بشر بر روی صفحات جاری می کنند گرامی باد.

هادی نهایی
مدیر مسئول پایگاه خبری- تحلیلی شهریاران نیوز

شناسه خبر : 2462938

فعلا نظری برای این خبر ثبت نشده است.