#هنرمند
نهایی: مگر می توان گوهرهای ناب را ندید؟!
نهایی: مگر می توان گوهرهای ناب را ندید؟!

سرزمین ایران با فرهنگ و تمدن غنی بشری همواره در تاریخ خوش درخشیده است و خطه آذربایجان نیز که از کهن ترین تمدن های ایران است، جایگاه استواری در تمدن باستان ایران دارد و با وجود پتانسیل ها و سرمایه های ارزشمند از گذشته های دور تاکنون دیار دلاوران و شهریاران بوده است و چه بسیار افتخارات و اولین ها که نسیب کشورمان کرده است.

1399/07/09 -
نهایی: "شهریاران با یاران شهر همگام است"
نهایی: "شهریاران با یاران شهر همگام است"

به گزارش شهریاران، همزمان با بزرگداشت شهریار شعر و ادب ایران، نخستین همایش «تجلیل از شهریاران آذربایجان» در موزه قاجار تبریز برگزار شد.

1399/07/08 -
خاطراتی از «شهریار» با بازی سیروس گرجستانی/کمال تبریزی روایت کرد
خاطراتی از «شهریار» با بازی سیروس گرجستانی/کمال تبریزی روایت کرد

کمال تبریزی سیروس گرجستانی فقید را چنین توصیف می‌کند: «سیروس عزیز از معدود بازیگران سینما و تلویزیون بود که آرامش و صمیمیت را همراهش داشت. کمتر و شاید هیچگاه او را عصبی و بدحال نمی‌دیدی!»

1399/04/16 -
در تبریز مجتمع تئاتر مناسبی وجود ندارد
در تبریز مجتمع تئاتر مناسبی وجود ندارد

تریبون کرونایی با محوریت ترویج فرهنگ و هنر و آموزش های فرهنگی در شرایط بحرانی

1399/01/23 -
مایلم روشنی و امید را به تصویر بکشم
مایلم روشنی و امید را به تصویر بکشم

تریبون کرونایی با محوریت ترویج فرهنگ و آموزش فرهنگی در شرایط بحرانی

1399/01/22 -